Duurzame ontwikkelingsdoelen

Calcutta Rescue is een organisatie met een sterke focus op gezondheid.  Hieronder leggen we uit op welke ontwikkelingsdoelen, SDG (Sustainable Development Goals) de nadruk hebben in de uitvoering van ons werk. 

Geen armoede

Calcutta Rescue ondersteunt de allerarmsten met programma's waar de overheid niet aan toekomt. Deze dienen maar doel:  deze mensen een kans geven door gezond te kunnen leven en een fatsoenlijk inkomen kunnen verwerven. 

Gezondheid en welzijn

Meer dan 80% van onze uitgaven worden besteed aan gezondheidszorg programma's . 

lees meer over de gezondheidszorg of over moeder en kindzorg

Goed onderwijs

Calcutta Rescue zelf heeft 2 scholen. daarnaast sponsoren we tientallen scholieren met de middelbare school. 

lees meer over onderwijsprogramma's of over de weg naar werkToen Jack Preger zijn werk startte in 1979, waren er nog geen ontwikkelingsdoelen. Hij handelde vanuit zijn hart en wist precies wat de mensen nodig hadden. Basis gezondheidszorg en betere leefomstandigheden. De kern van de duurzame ontwikkelingsdoelen is niet anders dan wat Jack Preger in 1979 voor ogen had, en wat nog steeds de drijfveren zijn voor de Indiase organisatie: Een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht. Dat is de kern van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's). De 193 lidstaten van de Verenigde Naties (VN) hebben deze ontwikkelingsagenda voor 2015 – 2030 vastgesteld.


Water en sanitair

In Malda op ruim 500 km ten noorden van Kolkata ondersteunt CR al meer dan 20 jaar een programma waarin met Arsenicum vervuild water wordt gefilterd. 

Werk en groei

Structureel de levens van gezinnen verbeteren en zorgen dat mensen een inkomen kunnen verwerven. 

lees meer over het handicrafts programma en over de weg naar werk

Children of Calcutta

Deze video geeft een impressie van wat de dromen zijn van de kinderen op de school van Calcutta Rescue.  Dat raakt in essentie wat Calcutta Rescue wil betekenen voor mensen. Een leven waarin talenten tot bloei komen en van waarde zijn voor om geleefd te worden.