Calcutta Rescue India

Calcutta Rescue is een Non-Gouvernementele Organisatie (NGO) opgericht in 1979 door Dr. Jack Preger en is al meer dan 3 decennia actief in Kolkata en gedeelten van het platteland in de deelstaat West Bengalen. 

 

Calcutta Rescue komt op voor de meest sociaal en economisch achtergestelde mensen, ongeacht geslacht, leeftijd, kaste of religie.


Hoewel India economisch groeit, mag de harde werkelijkheid van armoede en ontbering niet worden genegeerd. In en rond Kolkata leven bijna 4 miljoen mensen onder de armoedegrens en ongeveer 2,5 miljoen mensen wonen op de straten en in sloppenwijken verspreid over de stad. Calcutta Rescue werd opgericht om tegemoet te komen aan de meest elementaire behoeften van deze mensen.