Kleine stichtingen zoals Calcutta Rescue maken geen grote onkosten of betalen deze veelal uit eigen zak. Op deze manier houden we de kosten laag, en zorgen we ervoor dat het maximale bedrag van uw donatie ten goede komt aan het goede doel. In het jaarverslag van Calcutta Rescue vermelden we precies hoeveel van ieder euro aan de doelstelling wordt gegeven. Voor onze stichting wordt in de regel 95 cent van iedere Euro besteed aan de projecten.

 

Per 1 november 2021 heeft Calcutta Rescue Nederland de erkenning gekregen van het CBF.

Deze erkenning is het keurmerk voor goede doelen, dat door het CBF (de toezichthouder Goede Doelen) wordt uitgegeven. Alleen goede doelen die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen de erkenning krijgen. Zo kun je ervan uitgaan dat erkende goede doelen en dus

Calcutta Rescue Nederland daadwerkelijk bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro, verantwoording afleggen en zich onafhankelijk laten controleren.