Instellingen die geld werven voor hun goede doel kunnen zich aanmelden bij het Centraal Bureau Fondsenwerving. Dit controleert of de stichting het geld op de juiste manier besteden. Aanmelden bij het CBF kost voor kleine instellingen 500 euro en daarna twee jaar 350 euro per jaar. Na het derde jaar begint het weer opnieuw met 500 euro. Dit zijn alleen de kosten voor het CBF. Erbovenop is het verplicht dat een accountant controleert of aan de eisen wordt voldaan. Kleine stichtingen zoals Calcutta Rescue maken geen grote onkosten of betalen deze veelal uit eigen zak. Op deze manier houden we de kosten laag, en zorgen we ervoor dat het maximale bedrag van uw donatie ten goede komt aan het goede doel. In het jaarverslag van Calcutta Rescue vermelden we precies hoeveel van ieder euro aan de doelstelling wordt gegeven. Voor onze stichting wordt in de regel 95 cent van iedere Euro besteed aan de projecten.

 

Het bestuur van Calcutta Rescue hecht veel waarde aan het keurmerk, maar vindt de kosten hiervoor te hoog om daadwerkelijk over te gaan tot aanmelding voor het keermerk. Wel voldoet Calcutta Rescue Nederland aan de eisen die aan het keurmerk worden gesteld. Wij nodigen dan ook donateurs uit om hier naar te vragen. Wij houden ons ook aanbevolen voor een specifieke donatie die de kosten van het CBF keurmerk kan dekken.