Recht op basiszorg!

Het verlenen van medische zorg aan de allerarmsten is een van de hoofddoelen van Calcutta Rescue. Calcutta Rescue heeft straatklinieken  (Talapark, Belgachia, Chitpur) in verschillende delen in het noorden van Kolkata. Elke kliniek heeft zijn eigen specialisme en daarmee patiëntgroepen. Er vindt behandeling plaats van chronische aandoeningen (Diabetes, Hartkwalen, Neurologie, Thallasemia, enz.) en van besmettelijke ziekten zoals TBC, Lepra en HIV. 

Kenmerk van alle klinieken is dat ze op werkdagen dagelijks geopend zijn en dat de kliniek een schakel is tussen de reguliere zorg en de patiënt. Daarnaast worden er gezondheid bevorderende programma's voor de patiëntgroepen opgestart vanuit de klinieken waarbij de nadruk ligt op preventie en voorlichting. Tijdens het bezoek aan de kliniek krijgen de patiënten zowel individueel als in groepen educatie over onderwerpen als gezonde voeding, seksuele voorlichting, voorkomen van diarree en hygiëne. Er is moeder en kind zorg en immunisatie.  


Algemene kliniek in Talapark

Lepra kliniek in Chitpur