Sjannie: Na 18 jaar terug in Kolkata

Nadat ik in 2001 als vrijwilliger gewerkt heb ik Calcutta, was ik nadien nog twee keer terug geweest, de laatste keer in 2006. Ik vond het nu weer eens tijd worden om zelf te zien, hoe Kolkata en Calcutta Rescue zich veranderd hadden. Samen met Lilian (medebestuurslid en coördinator vrijwilligers) en mijn neef Tristan, zijn wij midden januari vertrokken. 

Kolkata is verandert en op veel terreinen ook weer niet. Wat als eerste opviel, was de enorme luchtvervuiling; op één dag na, hebben we de zon vrijwel niet gezien, door de laag smog, die over de stad hangt. Deze wordt mede veroorzaakt door o.a. de toename van motoren en auto's. Aan alle kanten wordt je ingehaald door motoren en het oversteken van de straat is vaak riskant. Daarentegen vielen de elektrische fietsriksja's en auto's ook op, maar oplaadpunten hebben we niet gezien. Hoe doen ze dat? 

Overal in de stad zijn of worden fly-overs gebouwd, om het verkeer beter te laten doorstromen. De smartphone is doorgedrongen tot alle lagen in de bevolking. Straten hebben een upgrade gehad; waar voorheen een oud gebouw stond, was nu een spiegel façade van een hotel verschenen en waren waterpompen uit de straat gehaald. Maar keek je verder dan waren er nog steeds mensen, die op het trottoir wonen en waar nog wel een waterpomp staat. Afgezien van het verkeer heeft het straatbeeld zich nauwelijks veranderd t.o.v. twee decennia geleden. De stad is nog even kleurrijk als toen, de kleine winkeltjes en werkplaatsen zijn er allemaal nog, de was hangt nog steeds op de hekken langs de straat, de oude bussen rijden ook nog rond en de stank rond de latrines is nog net zo erg.

Bij Calcutta Rescue is wel veel veranderd. De administratie wordt steeds meer geautomatiseerd, de laptop en tablet zijn zelfs in de kleinste kliniek ingevoerd. In de klinieken is meer privacy, programma's, zoals voor gehandicapten, zijn uitgebreid, in sloppenwijken wordt veel gedaan om de levensomstandigheden te verbeteren en de nieuwe school wordt binnenkort geopend, die een veilige plek gaat bieden voor de kinderen, die zo'n plek hard nodig hebben. Kinderen en jongvolwassenen krijgen meer kansen om zich te ontwikkelen en een opleiding te volgen. Tijdens de Annual day voor de scholen, die toevallig was toen wij er waren, zagen we dat jonge mensen, die zonder uitzondering uit de sloppenwijken komen, zich ontwikkeld hadden tot zelfverzekerde mensen, die een studie hadden afgerond en een goede baan hebben gevonden. In de scholen worden de kinderen bewust gemaakt van actuele thema's als mensenhandel, watertekort, milieuproblemen, gendergelijkheid, etc. Tijdens deze bijeenkomst hield Jaydeep (de CEO) een inspirerende toespraak, waarbij hij de kinderen aansprak op hun verantwoordelijkheid om richting te geven aan hun eigen leven. 

Wij zijn teruggekomen met ontzettend veel indrukken, maar vooral met een heel positief gevoel over wat er binnen de organisatie gebeurd. Het geeft ons weer een stimulans om ons hier in Nederland in te zetten, om ervoor te zorgen, dat ze in Kolkata dit werk kunnen voorzetten en met nieuwe programma's kunnen starten, zoals het photovoice project. Jouw  hulp is daarbij hard nodig. Met jouw bijdrage kunnen ze meer doen dan je denkt.

Sjannie.

Canal side slum

Een bezoek aan de Canal Side slum laat zien, dat het leven in de sloppenwijken nog steeds heel primitief is. 

Nimtala slum

Kleine huisjes gemaakt van rest materiaal. Hierin huisvesten zich grote gezinnen. 

Lilian, Tristan, Sjannie

Samen met Lilian en neef Tristan is een bezoek gebracht aan het Victoria Memorial