Tijdens de Covid pandemie in februari 2021 fietsten vier vrienden voor Education on Wheels                                               

Wat is de eindstand?

Dank je wel allemaal, lieve vrienden, kennissen en weldoeners voor een betere wereld.

We hebben in drie dagen van Eindhoven naar Maastricht gefietst.  Een tocht die aanvankelijk meer het karakter had van een Elfstedentocht. 

De eindstand is het fantastische bedrag van 4048 euro.   het Co-FIT21 team is nog niet uit gefietst.

Blijf het project onderwijs-op-wielen steunen.  

Co-FIT21 Final Score!

Dear wellwishers, friends and CR supporters.  4048 euro is donated.  315 Pounds is sponsored via the UK . Thank you so much for your warm support in this remarkable sponsortour.   4000 euro might not cover all expenses goal but we are most happy with the result.  

More good news.  We will definately pick up our bikes later this year to continue our way for the children in Kolkata that rely on our support.. 


Doneren kan ook op  NL87 INGB 0000642340 sponsortocht voor onderwijs op wielen

Hieronder een foto impressie van drie dagen op de fiets voor onderwijs-op-wielen. Dag1: Van Eindhoven naar Neeritter. Dag 2: Via Roermond naar Sittard.  Dag 3: Sittard- Maastricht. 

Aankondiging:

De Carnaval / Vastenavond in 2021 ging niet door.   Wat kunnen we dan wel doen vroegen Hans, Robert, Erick en Henk zich af.  Hoe kunnen we het nuttige met het aangename verenigen?  Online werken en voor de TV hangen en wachten op iets leuks dat duurt veel te lang.  Hoe gebruiken we onze vrijheid, middelen, tijd en ruimte voor iets leuks en goeds.  

 

We komen in actie en combineren de Carnavalsgedachte met een actie voor een betere wereld.  Henk Loos is al 25 jaar bestuurslid van Calcutta Rescue en weet uit de eerste hand dat er hulp nodig is in ontwikkelingslanden zoals India. Calcutta Rescue komt op voor de armsten in Kolkata.  In Kolkata zijn de gevolgen voor de arme bevolking enorm. De scholen zijn dan al 10 maanden dicht. De economie is ingestort en mensen ontvangen geen enkele financiële steun van de overheid zoals wij dit in Nederland kennen. 

 

Hans Verdonschot, Robert van Ballegooijen  en Erick Branderhorst  zijn echte Calcutta Rescue ambassadeurs en steunen al vele jaren. Zij fietsen mee voor de enige echte Co-FIT21 Sponsortour. 

Doen jullie ook mee en sponsoren jullie het viertal. Nu het geld niet op kan aan bier en carnaval, doneer dan ruim voor het goede doel!   

For our English readers: Sponsor education on wheels!

The south of Holland is known for Carnaval. Last year the Corona virus spread fast due the the thousands a partying revelers.  in 2021 Carnaval will not be celebrated again .  What is possible asked Hans, Robert, Erick and Henk. How can we combine the useful with the agreable? 

 

Why are we not use our freedom, resources and time  to  take action and combine the Carnaval spirit with an action for a better world.   Henk Loos is a Calcutta Rescue board member for over 25 years and knows firsthand that extra Covid-aid is needed in developing countries such as India. Calcutta Rescue stands up for the poorest in Kolkata. In Kolkata, the consequences for the poor population are beyond belief. The schools have been closed for 10 months. The economy has collapsed and the day laborers do not receive financial support from the government as we receive it the Netherlands.

 

Hans Verdonschot, Robert van Ballegooijen  and Erick Branderhorst are true Calcutta Rescue ambassadors and  support CR for many years. They will be cycling with Henk the one and only Co-FIT21 Sponsor Tour.

Do you participate and sponsor the foursome. Now that the money cannot be spent on beer and carnaval, donate well to charity!


Onderwijs als vertrekpunt

Calcutta Rescue zorgt dat 650 kinderen naar school kunnen gaan. We betalen het schoolgeld, uniform en boeken. huiswerkbegeleiding, voeding, ontspanning en kinderen gaan naar onze schooldokter toe.  Voor een bedrag van 28 euro sponsor jij een kind voor een maand. 

1 maand onderwijs / 1 month eduation

€ 28,00

Gezondheid als basis

Basis gezondheidszorg in India is gratis, maar de behandeling niet.  Door Corona worden arme mensen met klachten geweigerd bij het ziekenhuis. Bij Calcutta Rescue werken tientallen artsen in straatklinieken . Zij zorgen dat de mensen de juiste hulp ontvangen en dat ze op de juiste wijze worden behandeld.

Steun de straatklinieken / Support our clinics

€ 20,00