Bestuur

Het bestuur van stichting Calcutta Rescue Nederland bestaat uit vrijwilligers. De meesten hebben ooit als vrijwilliger in Kolkata gewerkt en het dagelijks leven in deze miljoenenstad aan den lijve ondervonden. Zij hebben de omstandigheden waaronder de doelgroep leeft en welke problemen deze mensen dagelijks ondervinden, gezien.

 

Behalve het bestuur zijn streven we erna om vijf tot tien vrijwilligers beschikbaar te hebben voor het organiseren van activiteiten.

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn volgens een rooster van aftreden opnieuw benoembaar.

 

Het bestuur en vrijwilligers vergaderen vier maal per jaar. Vanwege Corona is er in 2020 steeds online vergaderd. Vaste agendapunten zijn fondsenwerving en financiën, het beoordelen van evalueren van lopende projecten, de werving van vrijwilligers en contacten met NGO’s in India en Nederland.

vlnr: Gera Clarkson, Henk Loos, Lilian Teunissen, Jeroen van Basten Batenburg, Esther Sulkens, 

Bestuursleden

 

Voorzitter: Jeroen van Basten Batenburg, tel: 0314-841 754

 

Secretaris:  Gera Clarkson

 

Penningmeester en fundraising:  Henk Loos

 

Bestuurslid - Coördinatie vrijwilligers: Lilian Teunissen

 

Bestuurslid - Projecten: Esther Sulkers

 

Bestuurslid - Algemeen : Sjannie Luykx

 

Bestuurslid - Media : Jasmijn Loos