Bestuur

Het bestuur van stichting Calcutta Rescue Nederland bestaat uit vrijwilligers. De meesten hebben ooit als vrijwilliger in Kolkata gewerkt en het dagelijks leven in deze miljoenenstad aan den lijve ondervonden. Zij hebben de omstandigheden waaronder de doelgroep leeft en welke problemen deze mensen dagelijks ondervinden, gezien.

 

Behalve het bestuur van zes personen zijn er steeds vijf tot tien vrijwilligers beschikbaar voor het organiseren van activiteiten.

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn volgens een rooster van aftreden opnieuw benoembaar.

 

Het bestuur en vrijwilligers vergaderen vier maal per jaar. Vaste agendapunten zijn fondsenwerving en financiën, het beoordelen van aanvragen voor projecten, de werving van vrijwilligers en contacten met NGO’s in India en Nederland.

vlnr: Gera Clarkson, Henk Loos, Lilian Teunissen, Jeroen van Basten Batenburg, Esther Sulkens, 

Bestuursleden

 

Voorzitter: Jeroen van Basten Batenburg, tel: 0314-841 754

 

Secretaris:  Gera Clarkson

 

Penningmeester en fundraising:  Henk Loos

 

Bestuurslid - Coördinatie vrijwilligers: Lilian Teunissen

 

Bestuurslid - Projecten: Esther Sulkers