Bestuur en vrijwilligers

Het bestuur van stichting Calcutta Rescue Nederland bestaat uit vrijwilligers. De meesten hebben ooit als vrijwilliger in Kolkata gewerkt en het dagelijks leven in deze miljoenenstad aan den lijve ondervonden. Zij hebben de omstandigheden waaronder de doelgroep leeft en welke problemen deze mensen dagelijks ondervinden, gezien.

 

Behalve het bestuur zijn streven we erna om vijf tot tien vrijwilligers beschikbaar te hebben voor het organiseren van activiteiten.

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn volgens een rooster van aftreden opnieuw benoembaar.

 

Het bestuur en vrijwilligers vergaderen vier maal per jaar. Vanwege Corona is er in 2020 steeds online vergaderd. Vaste agendapunten zijn fondsenwerving en financiën, het beoordelen en ontwikkelen van programma's, rekrutering van vrijwilligers en samenwerking en contacten met andere supportgroepen en de moederorganisatie. 

vlnr: Gera Clarkson, Henk Loos, Lilian Teunissen, Jeroen van Basten Batenburg, Esther Sulkers, (Niet op foto Jasmijn Loos en Arda de Mol) 

Bestuursleden

Voorzitter: Jeroen van Basten Batenburg,

Secretaris:  Gera Clarkson

Penningmeester en fondsenwerving:  Henk Loos

Coördinatie vrijwilligers: Lilian Teunissen

Research en Projecten: Esther Sulkers

Algemeen : Sjannie Luykx en Arda de Mol 

Research en Communicatie: Jasmijn Loos

 

 

klik op de link voor het overzicht van de hoofd en nevenfuncties van de bestuursleden 

 

Diverse actieve vrijwilligers helpen ons met het realiseren van onze doelen. 

Redactie van de nieuwsbrief - Dick van de Schraaf

Actie en evenementen - Hans Verdonschot

Ontwerp en opmaak nieuwsbrief- Karin Verputten   

Honing voor de verkoop - Maurice van den Hurk