Bestuur

vlnr: Gera Clarkson, Henk Loos, Lilian Teunissen, Jeroen van Basten Batenburg, Esther Sulkens, Glen Kendall

Het bestuur van stichting Calcutta Rescue Nederland bestaat uit vrijwilligers. De meesten hebben ooit als vrijwilliger in Kolkata gewerkt en het dagelijks leven in deze miljoenenstad aan den lijve ondervonden. Zij hebben de omstandigheden waaronder de doelgroep leeft en welke problemen deze mensen dagelijks ondervinden, gezien.

 

Behalve het bestuur van zes personen zijn er steeds vijf tot tien vrijwilligers beschikbaar voor het organiseren van activiteiten.

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn volgens een rooster van aftreden opnieuw benoembaar.

 

Het bestuur en vrijwilligers vergaderen vier maal per jaar. Vaste agendapunten zijn fondsenwerving en financiën, het beoordelen van aanvragen voor projecten, de werving van vrijwilligers en contacten met NGO’s in India en Nederland.

Voorzitter

Jeroen van Basten Batenburg

tel: 0314-841 754

 

Secretaris

Gera Clarkson

 

Penningmeester

Henk Loos

 

Bestuurslid - Coördinatie vrijwilligers

Lilian Teunissen

 

Bestuurslid - Projecten

Esther Sulkers

 

Bestuurslid

Glenn Kendall