Bestuur en vrijwilligers

Het bestuur van stichting Calcutta Rescue Nederland bestaat uit vrijwilligers. De meesten hebben ooit als vrijwilliger in Kolkata gewerkt en het dagelijks leven in deze miljoenenstad aan den lijve ondervonden. Zij hebben de omstandigheden waaronder de doelgroep leeft en welke problemen deze mensen dagelijks ondervinden, gezien.

 

Behalve het bestuur zijn streven we erna om vijf tot tien vrijwilligers beschikbaar te hebben voor het organiseren van activiteiten.

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn volgens een rooster van aftreden opnieuw benoembaar.

 

Het bestuur en vrijwilligers vergaderen minimaal vier maal per jaar. Sinds Corona wordt er ook vaak hybride vergaderd. Vaste agendapunten zijn fondsenwerving, projecten en financiën, rekrutering van vrijwilligers en samenwerking en contacten met andere supportgroepen. 

Sjannie, Gera , Lilian, Jeroen, Arda en Henk. Niet op foto: Jasmijn en Anke  

De Nederlandse delegatie in Bristol: Jasmijn, Lilian, Esther en Henk

Bestuursleden

Voorzitter: Jeroen van Basten Batenburg,

Vice voorzitter: Sjannie Luykx 

Secretaris:  Gera Clarkson

Penningmeester en fondsenwerving: Henk Loos

Coördinatie vrijwilligers: Lilian Teunissen

Research en Projecten: Esther Sulkers

Research en onderwijs: Jasmijn Loos

Handicrafts: Arda de Mol 

Algemeen: Anke Vroegindeweij

 

Klik hier voor een overzicht van de hoofd- en nevenfuncties van de bestuursleden.

 

Vrijwilligers

Diverse actieve vrijwilligers helpen ons met het realiseren van onze doelen. 

 

Redactie van de nieuwsbrief: Dick van de Schraaf, Ista van Galen

Acties en evenementen: Hans Verdonschot

Ontwerp en opmaak nieuwsbrief: Karin Verputten