Onderwijs

Kinderen in sloppenwijken

 

Het leven voor kinderen die op straat of in sloppenwijken wonen, is moeilijk. Ze worden vaak aan hun lot overgelaten, omdat de ouders moeten werken. De kinderen gaan zelden naar school. In plaats daarvan beginnen kinderen op zeer jonge leeftijd met bedelen of werken. 


Recht op onderwijs

 

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Daarom heeft Calcutta Rescue in 1989 eigen scholen opgericht. Hier worden kinderen voorbereid op het reguliere onderwijs. Ze krijgen bijvoorbeeld les in rekenen en taal (Hindi of Bengali) en in creatieve vakken als zingen en tekenen. Na drie jaar op onze eigen voorbereidende scholen gaan kinderen naar een reguliere basisschool of middelbare school.


Gezondheid staat voorop

 

Om te bereiken dat de kinderen na drie jaar klaar zijn voor het reguliere onderwijs, is het ook belangrijk dat ze gezond zijn. Daarom krijgen de kinderen iedere dag een voedzame maaltijd op school. Op vaste tijden zijn een verpleegkundige en een dokter aanwezig voor de nodige medische zorg. Zij zorgen er ook voor dat kinderen vaccinaties krijgen.


Begeleiding

 

Als kinderen doorstromen naar het reguliere basisonderwijs, blijft Calcutta Rescue alle kosten betalen. Denk hierbij aan schoolgeld, uniforms, boeken en uitstapjes. Daarnaast kan ieder kind terugkomen naar de scholen van Calcutta Rescue voor huiswerkbegeleiding.

 

Op dit moment worden 150 kinderen door ons begeleid. Op onze voorbereidende scholen zitten nog eens 150 kinderen.

the happy project

School nr. 10 heet de oudste en eerste school van Calcutta Rescue. Vanaf 1989 komen hier wekelijks vele honderden leerlingen voor een maaltijd, medische zorg en natuurlijk voor onderwijs. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor kunst en cultuur. Onderstaand filmpje laat zien hoe leerlingen, personeel en westerse vrijwilligers samen 'Happy' zijn.

 

Kunstproject school

Op initiatief van het Japanse Consulaat in Kolkata is een kunstproject uitgevoerd waarin kinderen van de CR scholen via tekeningen vertelden over hun dromen. De tekeningen zijn in een kunstgalerie in Tokio geëxposeerd. Kijk hier het filmpje