Geef kinderen een kans op school

In 1989 is de eerste school van Calcutta Rescue opgericht met het doel de kinderen voor te bereiden op het reguliere onderwijs. Het voorbereidend onderwijs richt zich in eerste instantie op de gezondheid van de kinderen en daarna op het onderwijs zelf. Na 3 jaar voorbereidend onderwijs op onze eigen school gaan de kinderen naar een reguliere basisschool of zelfs naar een middelbare school. Meer en meer wordt ook beroepsonderwijs aangeboden. Met jouw hulp kunnen Indiase kinderen uit de sloppenwijken naar school. Voor ongeveer 10 euro per maand zorgt Calcutta Rescue dat de kinderen gezond zijn, met plezier naar school gaan, een voedzame maaltijd krijgen, huiswerk begeleiding, en zo lang mogelijk kunnen als dat ouders en kinderen willen!

 

Calcutta Rescue vindt dat Ieder kind heeft het recht heeft om naar school te kunnen gaan. Al meer dan 20 jaar geeft Calcutta Rescue onderwijs aan kinderen die zonder hulp nooit een schoolgebouw zouden zien. Als kinderen van de armsten is bedelen en werken op zeer jeugdige leeftijd vaak het enige wat er is. In onze scholen gaan we 6 dagdelen per week naar school. ..

Calcutta Rescue heeft twee op 2 fysieke locaties een school. Het hoofddoel van deze scholen is ervoor te zorgen dat ouders uit sloppenwijken of straatbewoners, hun jonge kinderen aan de zorg van Calcutta Rescue toevertrouwen. De Calcutta Rescue scholen, bereiden deze jonge kinderen (4 tot 7 jaar) voor op het reguliere basisonderwijs. De ouders moeten vaak hard werken voor een beetje geld en zijn blij als er voor de kinderen wordt gezorgd.

 

Hoofddoel is dat we de kinderen voorbereiden op het reguliere onderwijs. Om dit te bereiken is het belangrijk dat de kinderen gezond zijn. Elke schooldag wordt dan ook een voedzame maaltijd bereid in de school. Tevens is een verpleegkundige aanwezig, is een dokter op vaste tijden aanwezig voor het spreekuur en worden de kinderen geïmmuniseerd volgens het overheidsprogramma. Dat zijn de randvoorwaarden die daarna het leren mogelijk maken.

Net zoals in heel India gaan kinderen meestal een dagdeel naar school. In die schooltijd wordt naast lessen in rekenen en taal (Hindi of Bengali) aandacht gegeven aan creatieve vakken als zingen, tekenen, schilderen en handwerken. 

Zo worden de kinderen voorbereid om door te stromen naar het reguliere basisonderwijs. Calcutta Rescue betaalt alle kosten die hiervoor nodig zijn, te weten, het schoolgeld, uniform, boeken, uitstapjes. Heel belangrijk in het Indiase schoolsysteem is huiswerkbegeleiding. Vandaar dat ieder kind voor of na school terug komt voor de huiswerkbegeleiding.

Op dit moment zijn er ongeveer 150 kinderen die op onze eigen CR scholen voorbereidend onderwijs genieten, en ongeveer een zelfde aantal kinderen dat door ons wordt begeleid op reguliere basis of middelbare scholen.

Voor die kinderen voor wie het leren niet gemakkelijk gaat is een vocational training program een mogelijkheid om ze een praktisch beroep te laten leren via extern beroepsonderwijs. Zo leiden we op dit moment jongens en meisjes op die een opleiding volgen voor taxichauffeur, schoonheidsspecialiste of loodgieter.

 


sloppenwijk: harde leerschool

Het leven voor kinderen die op straat wonen of in sloppenwijken is niet makkelijk. Vaak worden ze aan hun lot over gelaten omdat de ouders moeten werken. Zelden gaan ze naar school omdat ouders liever hebben dat de kinderen ook werken. Hoewel de overheid onderwijs stimuleert zijn het deze groepen die in de grote stad niet meedoen. Veelal zijn sloppenwijk bewoners illegaal en is het voor ouders moeilijk de weg naar regulier onderwijs te vinden. Het resultaat is dan een jeugd en een leven als sjouwer, of in een bedompt atelier.

 

 

zo vader, zo zoon?

Om te voorkomen dat de kinderen in de voetsporen van hun ouders treden, zoekt Calcutta Rescue ze op in die wijken waar we al vele jaren contacten hebben. Steeds vaker zien ouders gelukkig in dat onderwijs de enige kans is op een beter bestaan, en zijn ze blij dat de zorg voor hun kinderen aan CR wordt overgelaten. Het moeilijkste voor ouders in deze situatie is het blijven geloven in onderwijs ook als hun zoon of dochter ouder dan 12 jaar is. Vaak wordt de druk dan groot om de kinderen full time te laten werken. Vaak trouwen meisjes heel jong en verdwijnen dan van de school.

 

 the happy project

School nr. 10 heet de oudste en eerste school van Calcutta Rescue. Vanaf 1989 komen hier wekelijks vele honderden leerlingen voor een maaltijd, medische zorg en natuurlijk voor onderwijs. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor kunst en cultuur. Onderstaand filmpje laat zien hoe leerlingen, personeel en westerse vrijwilligers samen 'Happy' zijn.

 

Kunstproject school

Op initiatief van het Japanse Consulaat in Kolkata is een kunstproject uitgevoerd waarin kinderen van de CR scholen via tekeningen vertelden over hun dromen. De tekeningen zijn in een kunstgalerie in Tokio geëxposeerd. Kijk hier het filmpje