Calcutta Rescue Nederland

Stichting Calcutta Rescue Nederland steunt al vanaf 1990 het werk van de Calcutta Rescue  in India met fondsen, middelen en vrijwilligers. Hiermee ondersteunen we projecten voor gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid voor de allerarmsten in en rond Kolkata. Ook ondersteunen we projecten van andere NGO’s in de regio die zich inzetten op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. 

 

Stichting Calcutta Rescue Nederland (CRNL) is op 22 augustus 1990 opgericht door twee Nederlanders die een tijd als vrijwilliger in Kolkata in een van de straatklinieken van Calcutta Rescue werkten. Sinds de oprichting van CRNL in 1990 is in totaal meer dan twee miljoen euro gedoneerd aan Calcutta Rescue in India en andere projecten. Verder hebben honderden vrijwilligers via CRNL zich in Nederland of Kolkata ingezet. 

 

Begin jaren negentig werden in verschillende Europese landen door vrijwilligers organisaties opgericht die het werk van Dr. Jack wilden ondersteunen.    

Vrijwilligers

De stichting Calcutta Rescue Nederland heeft geen personen in dienst. Iedereen die bij de stichting is betrokken, doet dat op vrijwillige basis, zoals de bestuursleden en andere vrijwilligers die zich inzetten.

Het voordeel van de inzet van vrijwilligers is, dat bijna al het geld wat wordt opgehaald voor de projecten die Calcutta Rescue Nederland ondersteunt ook daadwerkelijk aan die projecten wordt besteed. Sinds de oprichting van de stichting is dit gemiddeld 95% van de opbrengsten geweest.

 

Calcutta Rescue kan altijd vrijwilligers gebruiken. Wil jij je ook inzetten voor Calcutta Rescue in Nederland? Hier vind je meer informatie.