schenken en de fiscus

Voor u als donateur is het fiscaal gunstig om een gift te doen aan een Algemeen nut beogende instelling (ANBI). De  mogelijkheden hiervoor zijn sinds 2014 hiervoor verruimd.

 

U kunt nog steeds uw gift aan Calcutta Rescue aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting (IB). Voor deze giften geldt er een drempel van €60 of, als dat hoger is, 1 % van het drempelinkomen. Het maximum is gelijk aan 10 % van uw drempelinkomen.  

 

Sinds 2014 is het ook mogelijk om een periodieke gift te doen aan Calcutta Rescue. Voor aftrekbaarheid van de gehele gift (dus zonder drempel) gaat u met ons een schriftelijke overeenkomst aan, waarin u een periodieke gift doet voor minimaal 5 jaar. Tussenkomst van een notaris is hierbij niet meer nodig. Op de site van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl), onder het trefwoord periodieke giften, kunt u de formulieren vinden, invullen en aan ons toesturen. U kunt ook met ons contact opnemen, dan zorgen we er met u voor dat de juiste formulieren worden ingevuld.

 

Ondernemers, dus ook ZZP’ers, kunnen giften aan ANBI instellingen zoals Calcutta Rescue aftrekken van de winst. De aftrek per jaar is maximaal 50% van de winst met een maximum van €100.000.