Schenken en de fiscus

Voor u als donateur is het fiscaal gunstig om een gift te doen aan een Algemeen nut beogende instelling (ANBI). De  mogelijkheden hiervoor zijn sinds 2014 hiervoor verruimd.

 

U kunt nog steeds uw gift aan Calcutta Rescue aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting (IB). Voor deze giften geldt er een drempel van €60 of, als dat hoger is, 1 % van het drempelinkomen. Het maximum is gelijk aan 10 % van uw drempelinkomen.  

 

Sinds 2014 is het ook mogelijk om een periodieke gift te doen aan Calcutta Rescue. Voor aftrekbaarheid van de gehele gift (dus zonder drempel) gaat u met ons een schriftelijke overeenkomst aan, waarin u een periodieke gift doet voor minimaal 5 jaar. Tussenkomst van een notaris is hierbij niet meer nodig. Op de site van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl), onder het trefwoord periodieke giften, kunt u de formulieren vinden, invullen en aan ons toesturen. U kunt ook met ons contact opnemen, dan zorgen we er met u voor dat de juiste formulieren worden ingevuld.

 

Ondernemers, dus ook ZZP 'ers kunnen giften aan ANBI instellingen zoals Calcutta Rescue aftrekken van de winst. De aftrek per jaar is maximaal 50% van de winst met een maximum van €100.000.