Schenken via legaat

Wil je bijdragen aan een betere toekomst voor de arme mensen in Kolkata? Naast doneren en het aankopen van een van onze producten, kunt u ook een schenking doen via een legaat. Een legaat houdt in dat een schenker in zijn of haar testament vastlegt dat er een specifiek bedrag gaat naar de organisatie. Om dit te regelen, moet de schenker een testament opstellen waarin het legaat aan Calcutta Rescue Nederland wordt opgenomen. Dit kan worden gedaan met een notaris, die ervoor zorgt dat het testament rechtsgeldig is en aan alle vereisten voldoet.