Drie pijlers van ondersteuning voor de allerarmsten

Tijdens de International Meeting in Amsterdam heeft de directeur van CR, Jaydeep Chakraborty,  de nieuwe strategie gepresenteerd. De strategie is gebaseerd op de drie pijlers die gebruikt worden in de MPI (Multi dimensional Poverty Index).  

Gezondheid, Onderwijs en levensstandaard. 

Stichting Calcutta Rescue Nederland stelt zich tot doel de allerarmsten in en rondom Kolkata te ondersteunen door het verlenen van medische zorg, voorlichting en preventie. Daarnaast richten we ons op het structureel verbeteren van de positie van de armsten door het bieden van onderwijs, scholing en werkgelegenheid.

Tenslotte ondersteunen we projecten om de levenstandaard van arme mensen te verbeteren.  Een voorbeeld hiervan is het arsenicum waterzuiveringsprogramma. Calcutta Rescue Nederland werkt samen met verschillende NGO's in India waarbij het uitgangspunt is dat er zoveel mogelijk lokale medewerkers worden ingezet en indien noodzakelijk westerse vrijwilligers worden uitgezonden. Het beleid van de Nederlandse stichting is te lezen in ons beleidsplan.