welkom bij Calcutta Rescue Nederland

Calcutta Rescue (CR) is een organisatie die in Kolkata en delen van landelijke West-Bengalen ruim drie decennia lang, ondersteunt met gratis medische zorg, onderwijs en ontwikkeling voor de armste en meest kansarme mensen in deze regio, ongeacht geslacht, leeftijd, kaste of religie.

Hoewel India economisch groeit, mag de de harde werkelijkheid van armoede en ontbering niet worden genegeerd. In Kolkata en landelijke West-Bengalen zelf, leven bijna 4 miljoen mensen onder de armoedegrens en ongeveer 2,5 miljoen mensen wonen op de straten en sloppenwijken verspreid over de stad. Calcutta Rescue werd opgericht om tegemoet te komen aan de meest elementaire behoeften van deze mensen.  De support groep Calcutta Rescue Nederland heeft als doel het werk van de stichting in India te ondersteunen. In 1990 heeft Jeroen van Basten Batenburg Calcutta Rescue Nederland opgericht nadat hij als vrijwilliger in een van de straatklinieken van Calcutta Rescue had gewerkt. Begin jaren negentig werden in meer Europese landen support groepen opgericht door vrijwilligers die in hun eigen land het werk van Dr.Jack Preger wilden ondersteunen. Hoewel de Britse arts Jack Preger in die tijd nog maar een handje vol medewerkers had en spontane niet georganiseerde hulp kreeg van rondreizende Westerlingen, professionaliseerde het netwerk van support groepen en werden steeds meer taken in Europa gecoördineerd. Zo kreeg de stichting in Kolkata steeds meer fondsen en konden meer projecten worden opgestart.