Privacy verklaring Stichting Calcutta Rescue Nederland

 

Stichting Calcutta Rescue Nederland gevestigd aan de Drususlaan 157, 2314 BZ in Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Calcutta Rescue Nederland hecht grote waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens.  Wij verwerken je gegevens met de grootst mogelijke zorg en uitsluitend conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Calcutta Rescue Nederland is de 'verantwoordelijke' in de zin van de AVG en daarmee verantwoordelijk voor de eerlijke en rechtmatige verwerking van je persoonsgegevens. 

 

Wanneer verzamelt Calcutta Rescue Nederland informatie over mij?

Calcutta Rescue Nederland verzamelt persoonlijke gegevens:

-Als je deze direct aan ons geeft

-Via social media

-Via onze website

-Via een inschrijving op onze e-mails

 

Direct

Je kunt ons persoonsgegevens geven wanneer je: doneert, een periodieke schenkingsovereenkomst aanvraagt, je aanmeldt voor een van onze bijeenkomsten of evenementen, een fondsenwervende actie voor ons doet, met ons communiceert, een aanvraag doet voor een brochure of magazine, interesse hebt om als vrijwilliger in Nederland of India aan de slag te gaan, je inschrijft voor e-mailnieuwsbrieven en een reactie achterlaat op onze social media-accounts.

 

Social media

We kunnen informatie over je krijgen van jouw social media-accounts of -services. We kunnen dit doen als je toestemming hiervoor hebt gegeven. Je kunt deze instellingen zelf beheren. Controleer je instellingen en het privacybeleid van je social media- accounts 

Inschrijving e-mails

 

Je kunt je bij ons aanmelden voor de papieren of digitale nieuwsbrief. Je kunt je op elk gewenst moment afmelden voor onze papieren nieuwsbrief of digitale mails via de afmeldlink in de e-mail of door een mail te sturen aan info@calcuttarescue.nl

 

Welke informatie verzamelt Calcutta Rescue Nederland over mij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: Voor- en achternaam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer.  

 

Waarvoor gebruikt Calcutta Rescue Nederland deze informatie?

We gebruiken jouw gegevens om:

-Om te kunnen gaan met jouw vragen en verzoeken

-Giften en structurele donaties te verwerken en bij te houden

-Jouw gegevens te delen met de moederorganisatie in India. Dit geldt alleen in het geval een bezoek of vrijwilligerswerk is gepland en alleen met uitdrukkelijke toestemming van de aanvrager.

-Om onze fondsenwervende activiteiten te analyseren

 

Vragen en verzoeken

-Via online formulieren en feedback geef je ons persoonsgegevens die wij gebruiken te reageren op jouw vragen of verzoeken.

 

Giften en donaties

 Wanneer je een gift of structurele donatie aan Calcutta Rescue Nederland doet, gebruiken we de gegevens om jouw gift of structurele donatie te verwerken en bij te houden.

 Nieuwsbrieven en mailings

 

Je kunt je bij ons aanmelden voor de nieuwsbrief Je kunt je op elk gewenst moment afmelden voor onze e-mails via de afmeldlink in de e-mail. Als je niets van ons wilt horen, is dat prima. Laat het ons weten op telefoonnummer 06-18819122 of via een mail aan info@calcuttarescue.nl

 

Wie heeft toegang tot deze informatie?

We gebruiken andere organisaties om ons te helpen bij het verwerken van persoonsgegevens en om namens ons bepaalde activiteiten uit te voeren. Zij mogen die gegevens alleen gebruiken voor de opdracht die ze van ons krijgen en zijn verplicht je persoonsgegevens zorgvuldig te gebruiken en te beveiligen. Zij moeten de gegevens geheimhouden en na gebruik vernietigen. Wij maken hier vooraf duidelijke afspraken over.

 

Met een aantal partijen zijn persoonsgegevens gedeeld:

-Jimdo – voor de informatie uit de webwinkel

-Mailchimp- voor de e-nieuwsbrieven

-Be Ink – de drukker voor onze papieren nieuwsbrief

 

Alleen als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, worden persoonsgegevens gedeeld met fiscale autoriteiten, opsporingsinstanties, zoals politie en justitie, of toezichthouders zoals de Autoriteit Persoonsgegevens. 

In geen enkel geval zal Calcutta Rescue Nederland je gegevens verkopen of zomaar ter beschikking stellen aan andere organisaties of bedrijven.

 

Hoe beveiligen jullie mijn persoonlijke gegevens?

Calcutta Rescue Nederland slaat je persoonlijke gegevens op in een beveiligde spreadsheet die op 1 locatie is opgeslagen. Voor de bescherming van je persoonsgegevens zijn fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Alle gegevens die je invult in onze elektronische formulieren worden via een beveiligde verbinding verstuurd. Hierdoor zijn de gegevens die tussen jou en onze computer(s) uitgewisseld worden onleesbaar voor anderen.

 

Calcutta Rescue Nederland maakt gebruik van een beveiligde internetomgeving. Dan krijgen anderen niet de kans om stiekem mee te kijken. Via SSL worden transactiegegevens versleuteld over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het ‘groene slotje’ in je browser.

Overboeking vindt plaats op basis van specifieke beveiligingsmethodes van jouw eigen bank.

 

Hoe lang bewaren jullie deze gegevens?

De door jou verstrekte gegevens bewaren wij zolang als nodig is voor de door jou beoogde relatie met ons en zolang wij daartoe eventueel een wettelijke verplichting hebben.

Je naam en e-mailadres slaan wij op zolang je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief en of mailings.

 

Wat is de wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens?

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen organisaties niet zomaar persoonsgegevens verwerken.

Organisaties mogen ‘gewone’ persoonsgegevens verwerken wanneer de gegevensverwerking op één van de zes AVG-grondslagen is gebaseerd.

 

Dit zijn de vier AVG-grondslagen die relevant zijn voor jouw relatie met Calcutta Rescue Nederland. Calcutta Rescue Nederland verwerkt daarom persoonsgegevens als:

Je geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor; of 

het is noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst; of

het is noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting; of

het is noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Calcutta Rescue Nederland.

 

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens wijzigen en kan ik toegang krijgen tot mijn gegevens?

De AVG geeft je verschillende rechten ten aanzien van je persoonsgegevens, zoals het recht op inzage, wijziging of verwijdering. Voor het uitoefenen van deze rechten, neem contact met ons op als via info@calcuttarescue.nl of het secretariaat op 06-18819122. We zullen zo snel mogelijk de gevraagde informatie leveren. Mogelijk word je gevraagd om enkele identificerende vragen te beantwoorden.

 

Informatie en inzage en rectificatie

Je kunt alle gegevens opvragen die we over je hebben. Dien dit verzoek in via bovenstaande gegevens, zodat wij het in behandeling kunnen nemen en je een overzicht kunnen geven van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken.

Als je van mening bent dat de persoonsgegevens die van jou hebben niet kloppen, heb je het recht om te vragen dat die gegevens die jou betreffen, worden bijgewerkt. Als je gegevens wilt laten bijwerken, neem je contact met ons op. 

 

Beperking

Je hebt het recht om ons te vragen het gebruik van persoonlijke gegevens in bepaalde gevallen stop te zetten of te beperken, bijvoorbeeld waar het niet nodig is om te doen waarvoor je het ons hebt verstrekt, of als er onenigheid bestaat over de juistheid of legitiem gebruik. Als je het gebruik gegevens wilt laten beperken, neem je contact met ons op via de bovenstaande gegevens.

 

Toestemming intrekken en maken van bezwaar

Op het moment dat wij persoonsgegevens verwerken waarvoor je toestemming hebt gegeven, kan je jouw toestemming voor het verwerken van jouw gegevens op elk gewenst moment intrekken. Dit betekent dat wij je persoonsgegevens vanaf dat moment niet meer voor dat doel zullen verwerken.

Indien wij persoonsgegevens verwerken ter behartiging van ons gerechtvaardigde belang, bijvoorbeeld voor direct marketing doeleinden, dan mag je hier te allen tijde bezwaar tegen maken.

Als je jouw toestemming wilt intrekken of bezwaar wil aantekenen tegen het verwerken van persoonsgegevens door ons, neem je contact met ons op via de bovenstaande gegevens.

 

Verwijdering

In sommige gevallen heb je het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen (recht op verwijdering) of over te dragen aan een andere organisatie ("dataportabiliteit"), bijvoorbeeld als je vindt dat wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben of onrechtmatig gebruiken.

 

Als je hebt gevraagd dat we je geen marketingmateriaal sturen, moeten we wat beperkte informatie bijhouden om ervoor te zorgen dat je in de toekomst niet meer wordt gecontacteerd.

 

Gegevensoverdraagbaarheid

Als wij je persoonsgegevens verwerken op grond van je toestemming of voor de uitvoering van een contract, mag je ons verzoeken om je de aan ons verstrekte persoonsgegevens terug te geven in een standaardformaat, zodat je deze aan een andere verantwoordelijke kan verstrekken. Wanneer dat mogelijk is, kan je ons ook verzoeken de persoonsgegevens direct aan de andere verantwoordelijke door te geven. Als je gebruik wil maken van het recht op gegevensoverdraagbaarheid, neem je contact met ons op via de bovenstaande gegevens.

 

Mijn vraag staat niet genoemd

Voor overige vragen over gegevensbescherming kun je ons secretariaat contacteren op 06-18819122 of per mail op info@calcuttarescue.nl

 

Klacht indienen bij de AP

Als je je zorgen maakt over de manier waarop jouw gegevens worden gebruikt of als je een klacht wilt indienen, neem dan contact met ons op via de bovenstaande gegevens. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens met dit formulier.

 

Wanneer update Calcutta Rescue Nederland deze Privacyverklaring?

Deze privacyverklaring is voor het laatst geüpdatet op: 25 mei 2018. We wijzigen deze privacyverklaring wanneer dat nodig is. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we jouw persoonlijke gegevens behandelen, maken we dit duidelijk op onze websites of nemen we rechtstreeks contact met je op.

 

Als je vragen, opmerkingen of suggesties hebt, kun je ons dit laten weten door contact met ons op te nemen.