Armoede onderzoek

In de afgelopen jaren is het werk van Calcutta Rescue verschoven van een NGO die vraaggestuurde diensten leverde naar een organisatie die zich ook laat leiden door de resultaten van onderzoek, en meer datagedreven zijn.

 

In 2017 startte CR met een eerste onderzoek naar de gezondheid en levensomstandigheden van mensen in sloppenwijken (de voorloper van de grotere multidimensionale armoede enquête). Dit werd snel gevolgd door een longitudinale cohortstudie waarin werd gekeken naar de invloed van een voedingsinterventieprogramma op groeipatronen van onvolgroeide kinderen die in een grote sloppenwijk in het noorden van Kolkata wonen (het ondervoedingproject - op komst).

 

in 2019 is gestart met het Multidimensional Poverty Index (MPI) Research. Dit wetenschappelijke onderzoek heeft alle aspecten van de armoede onderzocht in 23 sloppenwijken waar CR actief is.  Ook is er voorbereidend werk verricht om te kijken naar de geestelijke gezondheid van sloppenwijkbewoners. Begin 2021 begon CR met het verzamelen van gegevens voor een longitudinaal onderzoek naar de impact van Covid-19 op meerdere levensgebieden van mensen die in sloppenwijken wonen.

 

Deze gelijktijdige initiatieven leidden tot de oprichting van de Calcutta Rescue Research collectief in 2020. Het Calcutta Rescue Research Collaborative bestaat uit een groep internationale onderzoekvrijwilligers uit een uiteenlopende disciplines. Ze ontmoeten elkaar online om relevante, goed onderzochte en verantwoordelijke onderzoeksprotocollen te genereren, ondersteund door een rigoureuze methodologie en ethische richtlijnen.

Research geschiedenis

Calcutta Rescue heeft altijd vertrouwd op de diepgaande kennis van Dr. Jack en zijn senior staf om te bepalen hoe individuen en gezinnen in de grootste nood het beste konden worden ondersteund.

 

Maar in 2017 startten een drietal vrijwilligers, de in het VK gevestigde artsen Amy Denh Lunn en Marcello Scopazzini, samen met de Nederlandse onderzoeker Esther Sulkers, een datarevolutie bij het goede doel toen ze pionierden met verschillende onderzoeksprojecten gericht op het informeren van klinische praktijken en operationele prioriteiten.

 

In de wetenschap dat empirisch onderzoek een instrument van onschatbare waarde is bij het plannen hoe het beste kan worden voorzien in de behoeften van de armen, startte Jaydeep Chakaraborty, CEO van CR, met het werk aan CR's Multidimensional Poverty Survey.

 

Jaydeep hoopte dat CR met dit hoeksteenonderzoek zijn interventies zou kunnen afstemmen op de behoeften van elke gemeenschap. Jaydeep geloofde ook dat het een platform zou zijn van waaruit toekomstige onderzoeks-projecten zouden kunnen voortkomen.

 

De enquête is ontworpen door vrijwillige onderzoekers uit het VK, Maurice Lange en Eleo Tibbs. In het voorjaar van 2019 is een pilotstudie uitgevoerd en de gegevensverzameling is in twee perioden uitgevoerd: drie maanden in de zomer van 2019 onder leiding van Maurice en twee maanden aan het einde van het jaar door de Nederlandse  psychologie-studenten Ezra Spinner en Jasmijn. Loos. 

MPI-onderzoek

Nobelprijswinnaars voor economie in 2019, de innovatieve, data-gestuurde aanpak van Abhijeet Banerjee en Esther Duflo om de oorzaken van armoede aan te pakken, is een enorme inspiratiebron geweest voor Calcutta Rescue.

 

Dit leidde tot een analyse van de specifieke gezondheidsbehoeften van individuele gemeenschappen om te beslissen hoe de twee mobiele gezondheidsteams van de liefdadigheidsinstelling het meest effectief konden worden ingezet, en in 2019 een grootschalig onderzoek naar armoede in 23 sloppenwijken waar het werkt.

meer over dit omvangrijke onderzoek is te lezen op de website van Calcutta Rescue.org 


Wil  je meer weten over de onderzoeken van Calcutta Rescue, of wil je een bijdrage leveren, neem dan contact op met Dr. Esther Sulkens. 

Ondervoeding

Dit onderzoek loopt op dit moment


Covid-19 onderzoek

In maart 2021 lanceerde het onderzoeksteam een Covid-19-onderzoek naar de medische, economische en psychologische gevolgen van de pandemie voor de bewoners van de sloppenwijken. Deze studie is gepland met een baseline en 4 follow-ups binnen een jaar.