Armoede onderzoek

Om de mensen in Kolkata goed te kunnen helpen, hebben we wel kennis nodig over wat de oorzaak van sommige problemen is en waar de behoefte van de allerarmste mensen liggen. Daarom richten we ons de laatste jaren ook op het doen van eigen wetenschappelijke onderzoeken. Dankzij de resultaten weten wij hoe we ons werk nog effectiever kunnen doen.

 

Sinds een paar jaar bestaat het Calcutta Rescue Research Collaborative. Dit is van een groep internationale vrijwillige onderzoekers die wetenschappelijke onderzoeken uitvoert. Een aantal onderzoeken die zijn gedaan:

 

  • In 2017 is onderzoek gedaan naar de gezondheid en levensomstandigheden van mensen in sloppenwijken in Kolkata. Al snel daarna werd ook onderzocht in hoeverre een voedingsinterventieprogramma bijdraagt aan het groeipatroon van chronisch ondervoede kinderen.
  • In 2019 werd de eerste Multidimensional Poverty Survey uitgevoerd. Hierbij werden de bewoners van 23 sloppenwijken gevraagd naar verschillende aspecten van armoede. Dankzij deze survey weten we beter hoe de mensen in sloppenwijken het beste geholpen kunnen worden.
  • In 2021 hebben onze onderzoekers gekeken naar de impact van COVID-19 op het leven van de allerarmste mensen.

Wil je meer weten over de onderzoeken van Calcutta Rescue? Neem contact op met Dr. Esther Sulkers

De geschiedenis

In 2017 startte een drietal vrijwilligers, Amy Denh Lunn, Marcello Scopazzini en Esther Sulkers, een datarevolutie bij de organisatie. Ze startten met onderzoeksprojecten om het management van CR te ondersteunen bij het onderbouwen van operationele prioriteiten.

 

Twee jaar later startte Jaydeep Chakaraborty, CEO van Calcutta Rescue, met de Multidimensional Poverty Survey. Jaydeep hoopte dat de resultaten van dit onderzoek informatie zouden kunnen bieden over hoe het werk van CR beter afgestemd zou kunnen worden op de behoeften van de allerarmsten.

MPI-onderzoek

De innovatieve, data-gestuurde aanpak van Abhijeet Banerjee en Esther Duflo (Nobelprijswinnaars voor economie in 2019) om de oorzaken van armoede aan te pakken, is een enorme inspiratiebron geweest voor Calcutta Rescue.

 

Dit leidde tot een onderzoek naar de specifieke gezondheidsbehoeften van afzonderlijke sloppenwijken. De resultaten van dit onderzoek gaven duidelijkheid over hoe de twee mobiele gezondheidsteams van CR het meest effectief konden worden ingezet. Het leidde ook tot het grootschalige onderzoek naar armoede (de MPI)  in 23 van de sloppenwijken waar CR werkzaam is.

Ondervoeding

Dit onderzoek loopt op dit moment.


COVID-19 onderzoek

 In maart 2021 lanceerde het onderzoeksteam een COVID-19-onderzoek naar de medische en economische impact van de pandemie en de gevolgen voor de voedselzekerheid van de bewoners van de sloppenwijken.