Armoede onderzoek

In de afgelopen jaren is het werk van Calcutta Rescue (CR) verschoven van een NGO die vraaggestuurde diensten leverde naar een organisatie die zich ook laat leiden door de resultaten van onderzoek en meer datagedreven zijn.

 

In 2017 startte CR met een onderzoek naar de gezondheid en de levensomstandigheden van mensen in sloppenwijken (dit was de voorloper van de grotere Multidimensional Poverty study ). Dit werd gevolgd door een longitudinale cohortstudie waarin werd gekeken naar de invloed van een voedingsinterventieprogramma op de groeipatronen van chronisch ondervoedde kinderen die in een grote sloppenwijk in het noorden van Kolkata wonen. Dit onderzoek is inmiddels in de afrondende fase.

 

In 2019 is gestart met de Multidimensional Poverty studie. Dit wetenschappelijke onderzoek heeft diverse aspecten van de armoede onderzocht in 23 sloppenwijken waar CR actief is.  Ook is er voorbereidend werk verricht om te kijken naar de geestelijke gezondheid van sloppenwijkbewoners.  Begin 2021 is gestart met een longitudinaal onderzoek naar de impact van Covid-19 op  het leven van mensen die in sloppenwijken wonen. In dit onderzoek wordt gekeken naar de impact van COVID-19 op de gezondheidstoestand van de mensen, de kennis van de mensen over Covid-19, hoe ze met de maatregelen omgaan. Tevens wordt er gekeken naar de gevolgen van de ziekte (maatregelen) voor voedselzekerheid, economische situatie en het schoolbezoek van de kinderen. Op dit moment is de eerste meting afgerond.

 

Deze gelijktijdige initiatieven leidden tot de oprichting van  het Calcutta Rescue Research Collaborative in 2020. Het Calcutta Rescue Research Collaborative bestaat uit een groep internationale research vrijwilligers uit een uiteenlopende disciplines. Ze ontmoeten elkaar online om relevante, wetenschappelijk onderbouwde onderzoeksprotocollen te genereren, ondersteund door ethische richtlijnen. 

Research geschiedenis

Calcutta Rescue heeft altijd vertrouwd op de diepgaande kennis van Dr. Jack en zijn senior staf om te bepalen hoe individuen en gezinnen in de grootste nood het beste konden worden ondersteund.

Maar in 2017 startten een drietal vrijwilligers, de in het VK gevestigde artsen Amy Denh Lunn en Marcello Scopazzini, samen met de Nederlandse onderzoeker Esther Sulkers, een datarevolutie bij de organisatie toen ze pionierden met verschillende onderzoeksprojecten met als doel het management van CR te ondersteunen bij het onderbouwen van operationele prioriteiten. In de wetenschap dat empirisch onderzoek een instrument van onschatbare waarde is bij het plannen hoe het beste kan worden voorzien in de behoeften van de armen, startte Jaydeep Chakaraborty, CEO van CR, met CR's Multidimensional Poverty Survey. 

 

Jaydeep hoopte dat de resultaten van dit onderzoek informatie zouden kunnen bieden over hoe de interventies van CR beter afgestemd zouden kunnen worden op de behoeften van de verschillende slumgemeenschappen. Jaydeep geloofde ook dat het een platform zou zijn van waaruit toekomstige onderzoeks-projecten zouden kunnen voortkomen.

 

De survey (gebaseerd op de Global Multidimensional Poverty Index ontwikkeld door de universiteit van Oxford) is ontworpen door vrijwilliger onderzoekers uit het VK, Maurice Lange en Eleo Tibbs.  De gegevensverzameling is in twee perioden uitgevoerd: de eerste periode (voorjaar en zomer) van 2019 onder leiding van Maurice en twee maanden aan het einde van het jaar door de Nederlandse  psychologie-studenten Ezra Spinner en Jasmijn. Loos.  

MPI-onderzoek

De innovatieve, data-gestuurde aanpak van Abhijeet Banerjee en Esther Duflo (Nobelprijswinnaars voor economie in 2019) om de oorzaken van armoede aan te pakken, is een enorme inspiratiebron geweest voor Calcutta Rescue.

Dit leidde tot een onderzoek naar de specifieke gezondheidsbehoeften van afzonderlijke slumgemeenschappen (de resultaten van dit onderzoek boden duidelijkheid hoe de twee mobiele gezondheidsteams van CR het meest effectief konden worden ingezet,) en het een grootschalige onderzoek naar armoede (de MPI)  in 23 van de sloppenwijken waar CR werkzaam is.

 

klik op de knop voor meer informatie over dit onderzoek.


Wil  je meer weten over de onderzoeken van Calcutta Rescue, of wil je een bijdrage leveren, neem dan contact op met Dr. Esther Sulkens. 

Ondervoeding

Dit onderzoek loopt op dit moment


Covid-19 onderzoek

 In maart 2021 lanceerde het onderzoeksteam een Covid-19-onderzoek naar de medischee en economische impact van de pandemie en de gevolgen voor de voedselzekerheid van de bewoners van de sloppenwijken. Deze studie is gepland met een baseline en 4 follow-ups binnen een jaar.