Armoede onderzoek

Om de mensen in Kolkata goed te kunnen helpen, hebben we wel kennis nodig over wat de oorzaak van sommige problemen is en waar de behoefte van de allerarmste mensen liggen. Daarom richten we ons de laatste jaren ook op het doen van eigen wetenschappelijke onderzoeken. Dankzij de resultaten weten wij hoe we ons werk nog effectiever kunnen doen.

 

Sinds een paar jaar bestaat het Calcutta Rescue Research Collaborative. Dit is van een groep internationale vrijwillige onderzoekers die wetenschappelijke onderzoeken uitvoert. Een aantal onderzoeken die zijn gedaan:

  • In 2017 is onderzoek gedaan naar de gezondheid en levensomstandigheden van mensen in sloppenwijken in Kolkata. Al snel daarna werd ook onderzocht in hoeverre een voedingsinterventieprogramma bijdraagt aan het groeipatroon van chronisch ondervoede kinderen.
  • In 2019 werd de eerste Multidimensional Poverty Survey uitgevoerd. Hierbij werden de bewoners van 23 sloppenwijken gevraagd naar verschillende aspecten van armoede. Dankzij deze survey weten we beter hoe de mensen in sloppenwijken het beste geholpen kunnen worden.
  • In 2021 hebben onze onderzoekers gekeken naar de impact van COVID-19 op het leven van de allerarmste mensen.
  • Op dit moment loopt er ook een onderzoek naar ondervoeding. 

Wil je meer weten over de onderzoeken van Calcutta Rescue? Neem contact op met Dr. Esther Sulkers


MPI-onderzoek

De innovatieve, data-gestuurde aanpak van Abhijeet Banerjee en Esther Duflo (Nobelprijswinnaars voor economie in 2019) om de oorzaken van armoede aan te pakken, is een enorme inspiratiebron geweest voor Calcutta Rescue.

 

Dit leidde tot een onderzoek naar de specifieke gezondheidsbehoeften van afzonderlijke sloppenwijken. De resultaten van dit onderzoek gaven duidelijkheid over hoe de twee mobiele gezondheidsteams van Calcutta Rescue het meest effectief konden worden ingezet. Het leidde ook tot het grootschalige onderzoek naar armoede (de MPI) in 23 van de sloppenwijken waar Calcutta Rescue werkzaam is.