Moeder- en kindzorg

Dr. Nandita Das, is een van de artsen van Calcutta Rescue, vertelt het volgende verhaal dat illustratief is voor veel vrouwen uit de lagere kasten. “Een jonge, arme vrouw wordt voor de eerste maal zwanger. Ze woont in een sloppenwijk net buiten Kolkata en zoals gebruikelijk wordt haar zwangerschap begeleid door een traditionele vroedvrouw. De aanstaande moeder wordt op advies van de vroedvrouw ondervoed om op die manier te voorkomen dat het kind een té hoog geboortegewicht zal bereiken.” Met weinig medische zorg voor de allerarmsten is wel begrijpelijk dat men gelooft dat ondervoeding noodzakelijk is voor een ongecompliceerde bevalling. Immers het te kleine kind zal gemakkelijker op de wereld gebracht worden. De consequenties zijn helaas ook helder: Een verzwakte aanstaande moeder met een verhoogd risico vanwege complicaties tijdens de zwangerschap of in het kraambed. Voor de zuigeling zijn de gevolgen mogelijk nog groter. “De ondervoeding leidt zonder meer tot een verhoogd risico op sterfte in het eerste levensjaar. Daarnaast kunnen tal van complicaties het leven van deze moeder en kind blijvend nadelig beïnvloeden.” Dr. Nandita Das voegt toe dat nog steeds vele vrouwen hierin willen of moeten geloven.

Historie

In 1995 is Calcutta Rescue gestart met MCH (Mother & Child Health education) programma voor aanstaande en jonge moeders. Het is er op gericht vrouwen uit de allerlaagste inkomensgroepen voor te lichten en te begeleiden tijdens en na de zwangerschap. Programma’s als deze van Calcutta Rescue werken ook als een katalysator voor de overheid. Gelukkig doet de overheid steeds meer voor de allerarmsten al is het nog lang niet genoeg om al het bijgeloof plaats te laten maken voor het vertrouwen in een zwangerschap met voldoende goede voeding en toegang tot zorg