Missie en Visie Calcutta Rescue Nederland

Missie en Visie

Wij vinden dat de allerarmsten in en rondom Kolkata toegang moeten hebben tot medische zorg; de mogelijkheid moeten hebben om zich te kunnen scholen en in het levensonderhoud te voorzien. Tenslotte vinden we dat deze mensen in staat moeten worden gesteld om de levensomstandigheden te verbeteren.  Het uitgangspunt bij al onze projecten is dat zo veel als mogelijk lokaal de projecten worden opgezet, gefinancierd, geborgd en beheerd.    

 

 

Calcutta Rescue Nederland ondersteunt de NGO in Kolkata met ondersteuning op een aantal vlakken. Vrijwilligers uit Nederland ondersteunen de projecten op verschillende manieren. Door middel van fondsen voor de projecten,  expertise van vrijwilligers in Nederland en op locatie in Kolkata bij het ondersteunen van de projectdoelstellingen.