Geraldine IJzerman (School Medical Coordinator) :

De tijd vliegt in het drukke hectische Calcutta. Als coördinerende verpleegkundige van drie scholen voor kinderen uit de krottenwijken van Calcutta zit mijn tijd er helaas bijna op. Hoewel ik nog vol energie en ideeën zit, ben ik op dit moment mijn werk aan het overdragen aan mijn opvolgster.De afgelopen maanden heb ik me o.a. gericht op het contact met de ouders van de schoolkinderen. Hoe kunnen we de ouders beter betrekken bij de behandeling en ontwikkeling van hun kinderen? Hoe kunnen we een beter beeld van de levens- en gezinsomstandigheden van elk schoolkind krijgen? En hoe kunnen we zorgen dat de gezondheidsvoorlichting die we op de scholen geven ook in de thuissituatie tot gedragsverandering leidt. Hiertoe hebben we zoals we dat in Calcutta noemen het “school extension program” ontwikkeld. Dat betekent dat we de gezinnen van de schoolkinderen intensiever bezoeken om informatie te verzamelen zodat we onze hulp beter kunnen aanpassen op elk individueel kind en eventueel hun gezinssituatie.Het werken met de ouders vind ik een boeiende klus. Veel ouders in de krottenwijken staan niet direct met open armen op onze outreachwerkers te wachten. Dit is goed voorstelbaar als je dagen gevuld zijn met overleven. Het vraagt veel tijd en begrip van onze kant en een intensieve begeleiding van de out-reachwerkers.