Chitpur Kliniek

 Calcutta Rescue’s Chitpur kliniek is bestemd voor leprapatiënten. In deze kliniek komen dagelijks 15-20 patiënten waarvan de meesten langdurig lijden aan lepra of de blijvende complicaties daarvan. De meeste patiënten zijn genezen van de actieve lepra-infectie maar hebben daar blijvende misvormingen of ernstige wonden aan overgehouden. In totaal zijn 220 personen met lepra of de gevolgen daarvan patiënt in deze kliniek.

 

Op de zelfde locatie is een workshop voor speciaal schoeisel gevestigd. Hier worden speciale orthopedische schoenen gemaakt en hersteld voor de patiënten van de leprakliniek. Met speciaal materiaal worden schoenen gemaakt die steun geven aan voeten die misvormd.  

Welke zorg ontvangen zij?

 

·        Een verwijzing naar een overheidsziekenhuis voor aanvullend onderzoek

·         Medicijnen voor andere ziekten, zoals suikerziekte, COPD, hoge bloeddruk

·         Fysiotherapie

·         Voorlichting over gezondheid en het voorkomen van ziekte

·         Wondverzorging en -verbinding door een gespecialiseerde medewerker, in de kliniek maar zo nodig ook thuis

·         Een verwijzing voor plastische/reconstructieve chirurgie en specialistische wondzorg

·         Krukken, rolstoelen, hoorapparaten en andere medische hulpmiddelen

·         Extra voeding, kleding en een bijdrage in de kosten voor de bus of metro.