Welkom bij Calcutta Rescue Nederland.

Stichting Calcutta Rescue Nederland is opgericht in 1990 nadat twee reizigers, waaronder Jeroen van Basten Batenburg, een tijd in Kolkata (Calcutta) als vrijwilligers werkte in een van de straatklinieken van Calcutta Rescue. Begin jaren negentig werden in meer Europese landen support groepen opgericht door vrijwilligers die in hun eigen land het werk van Dr. Jack Preger de oprichter van Calcutta Rescue, wilde ondersteunen. Hoewel de Britse arts Jack Preger in die tijd nog maar een handje vol medewerkers had en spontane niet georganiseerde hulp kreeg van rondreizende westerlingen, professionaliseerde het netwerk van support groepen en werden steeds meer taken in Europa gecoördineerd. Zo kreeg de organisatie in Kolkata steeds meer fondsen en konden met hulp hiervan meer projecten worden opgestart.

De Nederlandse stichting bestaat 25 jaar. Vanuit Nederland zijn tot nu toe meer dan 100 vrijwilligers uitgezonden. Deze vrijwilligers gewerkt in Kolkata tussen de drie maanden tot soms wel een jaar. Deze professionals hebben samen met de lokale staf en andere vrijwilligers gewerkt aan het opbouwen en professionaliseren van de organisatie. Was Calcutta Rescue in de jaren tachtig nog een luis in de pels voor de overheid, die oogluikend werd gedoogd. Anno 2014 is Calcutta Rescue een allround dienstverlener die de overheid ondersteunt als partner en uitvoerder van projecten voor medische zorg, onderwijs of voorlichting.

De Nederlandse stichting voldoet ook aan de eisen voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI). Lees of download hier het beleidsplan.