Stichting Calcutta Rescue Nederland (CRNL) is 22 augustus 1990 opgericht door twee Nederlanders die een tijd als vrijwilliger in Kolkata in een van de straatklinieken van Calcutta Rescue werkten. Sinds de oprichting van CRNL in 1990 is in totaal meer dan twee miljoen euro gedoneerd aan Calcutta Rescue in India en andere projecten. Verder hebben honderden vrijwilligers via CRNL zich in Nederland of Kolkata ingezet.

 

Begin jaren negentig werden in verschillende Europese landen door vrijwilligers organisaties opgericht die het werk van Dr. Jack wilden ondersteunen. 

 

In 1979 begon de Engelse arts, Dr. Jack Preger, met zijn werk in Kolkata.  Hij wordt getroffen door het leed en de ellende in de straten van Kolkata en begint met het geven van medische zorg aan de allerarmsten.  In dat zelfde jaar is de eerste straatkliniek gestart waar Dr. Jack gratis medische hulp verleent.  Dat was de start van Calcutta Rescue in Kolkata (toen heette de stad nog Calcutta).