De stichting Calcutta Rescue Nederland heeft geen personen in dienst. Iedereen die bij de stichting is betrokken, doet dat op vrijwillige basis, zoals de bestuursleden en andere vrijwilligers die zich inzetten.

Het voordeel van de inzet van vrijwilligers is, dat bijna al het geld wat wordt opgehaald voor de projecten die Calcutta Rescue Nederland ondersteunt ook daadwerkelijk aan die projecten wordt besteed. Sinds de oprichting van de stichting is dit gemiddeld 95% van de opbrengsten geweest.

 

Calcutta Rescue kan altijd vrijwilligers gebruiken.

Wil jij je ook inzetten voor Calcutta Rescue in Nederland lees dan hier verder

In Kolkata, lees dan hier verder.