vervolg talapark kliniek

Behandeling van chronische ziekten vindt ook plaats in Talapark kliniek. Patiënten zeer uiteenlopende aandoeningen en ziektes worden behandeld, zoals kanker, bloedarmoede, thalassemie, neurologische aandoeningen, tuberculose, schildklier problemen, luchtwegklachten, suikerziekte, hartaandoeningen, reuma, nierziekten. Als patiënten via een overheidsziekenhuis geen medicijnen voor hun ziekte kunnen krijgen, worden deze door Calcutta Rescue gegeven. De artsen van deze kliniek zien ook patiënten die door overheidsziekenhuizen naar Calcutta Rescue zijn verwezen.

 

De kliniek heeft een afdeling voor moeder- en kindzorg waar pre- en postnatale zorg wordt gegeven aan moeders. Er is ook een voedingsprogramma voor baby’s die ondervoed zijn.

 

Er is een wondverzorgingsafdeling waar patiënten terecht kunnen voor verzorging van bijvoorbeeld brandwonden, operatiewonden of zweren.

 

Een speciale groep patiënten zijn de mensen met hiv, zij krijgen in Talapark hun medicijnen, voorlichting en begeleiding. Calcutta Rescue werkt hierin samen met de School of Tropical Medicine (STM) in Kolkata. De overheid voorziet in de 1e-lijns medicijnen tegen hiv, zo nodig worden patiënten naar Calcutta Rescue verwezen voor 2e- of 3e-lijns medicijnen of andere speciale geneesmiddelen die niet in de overheidsziekenhuizen voor handen zijn.

 

In Talapark is ook een afdeling voor mensen met een lichamelijke of meervoudige beperking. Er zijn voorzieningen voor gespecialiseerde fysiotherapie, logopedie en hulpmiddelen.

 

In de kliniek is veel aandacht voor gezondheidsvoorlichting, iedereen krijgt deze, afhankelijk van de ziekte/behandeling. Patiënten die het nodig hebben, krijgen via Talapark kliniek extra voeding, kleding en een bijdrage in de kosten voor openbaar vervoer.

 

Historie

De Talapark kliniek is in 1995 geopend en was toen gespecialiseerd in moeder- en kindzorg. Naast de kliniek staan ook twee schoollokalen.