Esther Sulkens

in 1995 kwam ik via een mini-advertentie in de Volkskrant in aanraking met het werk van Calcutta Rescue. Als kinderverpleegkundige had ik belangstelling voor ontwikkelingsprojecten in India. Tijdens een lange vakantie heb ik een aantal weken als drop-in vrijwilliger in de moeder en kind kliniek van Calcutta Rescue gewerkt. Het was een overweldigende ervaring die me lang bij is gebleven. Ik ben Calcutta Rescue altijd een warm hart blijven toedragen en heb de activiteiten van Calcutta Rescue op afstand gevolgd. In 2016 was ik eindelijk in de gelegenheid om terug te gaan en in 2017 was ik er weer.  

"Calcutta Rescue heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt"

 

 

 

Ofschoon het straatbeeld in Kolkata over tijd niet veel is veranderd heeft

Calcutta Rescue een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Was er destijds nog sprake

van een kliniek van tentdoek die iedere dag werd opgebouwd en afgebroken, nu

zijn er permanente voorzieningen en zelfs twee mobiele klinieken (de zgn street ambulances) die de arme mensen in hun omgeving bezoeken. Ik blijf onder de indruk van het werk

van Calcutta Rescue. Inmiddels werk ik niet meer als verpleegkundige maar ben

ik onderzoeker binnen het vakgebied “gezondheidspsychologie”. In die hoedanigheid

ben ik momenteel betrokken bij allerlei onderzoek en evaluatieprojecten binnen

Calcutta Rescue. Dit werk doe ik vanuit huis in nauwe samenwerking met het

management en de professionals die bij Calcutta Rescue India werkzaam zijn. Dit is heel inspirerend.